3 Kasım 2011 Perşembe

Mustafa Kemal ATATÜRK'ü anlamak...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Bugün hepimize düşen ortak görev; ulusal değerlere, bilince, Cumhuriyet'e sahip çıkmak, Çanakkale'yi, Kurtuluş Savaşı'nı kazanan ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmaktır. Türk Ulusu dili, kültürü, tarihi ve saygın kimliğiyle aydınlık yarınlara el ele güçlü biçimde yürüyecektir.
 
● Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz.
 
* “Efendiler; aziz milletime şunu tavsiye ederim ki, bağrında yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki, vicdanındaki aslî cevheri çok iyi tahlil etmek dikkatinden bir an feragat etmesin”
 
● Öğretmenler! Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.
 
● "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir..."
 
● "Cumhuriyeti kuranlar onu korumaya da muktedir olmalıdır."

Hiç yorum yok: